Vil du spille i korps?
Bli med i korpset vårt!

Send oss en e-post!

 
Sarpsborg Jente- og Guttekorps
Postboks 202
1702 Sarpsborg

 Bankkontonr.:   6129.05.96385
Organisasjonsnr.: 984 324 871