I over hundre år har korpsene vært en viktig del av norsk kultur og tradisjon. Vi i Sarpsborg Jente- og Guttekorps er stolte av å føre denne tradisjonen videre. Grunnlaget for korpset ble lagt i 1914, da Sarpsborg Guttemusikkorps så dagens lys. I 1974 ble Sarpsborg Jentekorps stiftet, og i 1995 ble de to slått sammen til dagens Jente- og Guttekorps.

Sarpsborg Jente- og Guttekorps rekrutterer i hovedsak fra Kurland, Alvimhaugen og Sandesundsveien skoler. Korpset har i dag sine øvelser på sistnevnte skole. Sarpsborg har lenge vært en korpsby, og korpset har i fostret utallige musikere og kulturpersoner kjent over hele Norge. Fra ledere i norsk militærmusikk til mesterdirigenter, freelancemusikere og komponister. Korpset har uten tvil vært en viktig del av Sarpsborgs kulturliv og har i over 100 år vært en unik kilde til gode musikere for byens voksenkorps.

Å spille i korps utvikler både musikalske og menneskelige egenskaper. Musikantene får delta på seminarer, stevner, konserter, korpsturer, konkurranser og de opplever mye gøy sammen. Vi tilbyr et svært godt miljø for barn og unge. Skolekorps er spilleglede, kreativitet, samhold og vennskap på tvers av alder og kjønn. Det er gøy og “kult” å spille i korps. Vi har positiv innstilling, godt humør og samhold. Korps er et inkluderende, trygt og åpent miljø med godt vennskap. Vi fokuserer på læring og utvikling i aldersuavhengig fellesskap, noe som er helt særegent for korpsene.


Det har lenge vært kjent at barn som utvikler sine motoriske evner gjennom å spille i musikkorps også gjør det bra på skolen. Å spille musikk stimulerer og utvikler hjernens læreevne og barna får en bedre konsentrasjons-evne. Det å sette sammen et abstrakt notebilde og symboler til musikk er veldig god trening for enhver ung hjerne. Gjør barna dine en kjempetjeneste! Gi dem en hobby de kan holde på med til de blir 100 år gamle og gi dem samtidig en god start på en stadig mer krevende skolegang. 
Aspirantkorpset
Kun et par uker etter man har fått instrumentet sitt og begynner å spille på høsten, starter man i aspirant-korpset. Dirigenten heter Knut og her er det mye gøy og moro. Det første året har man øvelse en gang i uka, i tillegg til individuell opplæring med egen lærer.
PS! Korpset betaler for privatlæreren de første 3 årene!
Junior- og Rekruttkorpset
Etter å ha spilt i ett år, begynner man i Junior- og Rekruttkorpset. I dette korpset spiller de som har spilt i 1 og 2 år. Det er Christer som er korpsets dirigent og han er veldig flink til å finne frem kul musikk som alle liker.
Hovedkorpset
Når man har spilt i 2 år inviteres man til å spille med hovedkorpset, og fra det 3. året er man endelig en av de ”store” musikantene. Dirigenten for hovedkorpset heter Geir og har vært vår faste dirigent i en årrekke. Korpset holder et svært høyt musikalsk nivå og vi har flere ganger framhevet oss som et av de beste korpsene i Østfold. På høsten har vi ofte konserter med ulikt tema. Enten det er Rock’n Roll, ABBA, blues, sjørøver eller filmmusikk, så er dette en veldig morsom showkonsert som både små og store ser fram mot.