I 1974 ble Tilsynsnemnda for Sarpsborg Guttemusikkorps oppfordret av Sarpsborg skolestyre og kulturnemnda, til å arbeide med oppstarten av et eget jentekorps i Sarpsborg. Konkrete planer for oppstart og drift ble satt opp sammen med økonomiske beregninger.

Sarpsborg skolestyre behandlet saken, og vedtok enstemmig å anbefale opprettelsen av et musikkorps for piker. Dermed var det opp til Sarpsborg bystyre å ta den endelige beslutning. Svært mange i byen vår var opptatt av hva som nå ville skje og spenningen var stor. Den 3. oktober 1974 gav bystyret sin tilslutning til opprettelsen av Sarpsborg Jentekorps. Korpset ble offisielt stiftet på et møte i Tilsynsnemnda for de to korpsene den 8. desember samme år. Tilsynsnemnda hadde skaffet penger til innkjøp av 40 nye instrumenter, og arrangerte opptaksprøver ved Kurland og Kruseløkka skoler 12. og 17. desember samme år. Første jente som prøvespilte for Guttekorpsets dirigent, John Dalene, var Ann Jorid Pedersen. Høsten 1975 hadde korpset 40 medlemmer og 6 aspiranter. Det første korpsbildet av jentene ble tatt utenfor festiviteten, 17. mai 1976.

Jentekorpsets dirigenter:
Johnny Holteberg ble korpsets første dirigent, og 19. september 1975 kunne han heve taktstokken for Sarpsborg Jentekorps for første gang. Holteberg hadde selv spilt i Sarpsborg Guttemusikkorps, og var fremdeles aktiv musiker i Sarpsborg Ungdomskorps og senere i Sarpsborg Janitsjarkorps. I 1990, etter 15 års innsats, overlot Johnny Holteberg taktstokken til Iver Vatvedt. Iver var også gammel guttemusikant, og var dirigent for Jentekorpset frem til sammenslåingen med Guttekorpset i 1995. Han ble deretter ansatt som den første dirigenten for det nye Jente- og Guttekorpset.