Foranledningen til oppstarten av Sarpsborg Guttemusikkorps var det aller første stevne for musikkorps, som skulle avholdes i Kristiania i 1914. I forkant av stevnet reiste William Farre rundt i landet med sitt korps som han hadde stiftet i 1901; landets første skolekorps med gutter fra Møllergata skole. Mange korps ble dannet i Farres spor rundt om i landet, og ideen fenget også i Sarpsborg. Byens fremste mann, byfogd og magistrat Oluf Wilhelm Falck-Ytter, tenkte nok på den glede Sarpsborg kunne få av å ha sitt eget guttemusikkorps ved store og små anledninger. 6. mars 1914 skrev han et brev til skoleinspektør Egil Kobberstad. Brevet var kort, men var innledningen til en lang og fruktbar janitsjarmusikkutvikling i Sarpsborg.

Hr. Skoleinspektør!
I henhold til samtale utbedes en redegjørelse for hvorledes et guttemusikkorps antages at burde oprettes og hvad det i tilfælde vilde koste.
    Sarpsborg magistrat, 6. mars 1914. Falck-Ytter.

Allerede 3 uker senere fikk Sarpsborg formannskap forelagt en sak, hvor skoleinspektøren anbefaler korpset opprettet. Han presenterer et opplegg for hvorledes det bør etableres, hvilke instrumenter som trenges og hvorledes disse kan anskaffes. Kobberstad foreslo et korps med ca. 25 deltagere, og formannskapet bevilget kr. 1.300,- til instrumentinnkjøp på kommende års budsjett. Bystyret fattet det formelle vedtaket om å opprette et guttemusikkorps i møte den 29. juli 1914, og korpset var et faktum. I Sarpsborg skolestyre ble organist Fritz Wilhelm Pedersen ansatt som dirigent for guttemusikkorpset, og korpset ble offisielt stiftet den 15. september samme år.

Ved Sarpsborg folkeskole (dagens Sandesundsveien skole) var det på den tiden en meget dyktig og musikalsk lærerinne - frøken Røstlid. I de timene organist Pedersen hadde sangundervisning gikk hun omkring i klassen og lyttet. Etter å ha hørt guttene synge, kom hun etter hvert fram til hvilke som var aktuelle å spørre. Det viste seg at dette var en effektiv form for test for de 26 guttene som ble tatt opp som de aller første medlemmene i korpset.

Allerede 9 måneder etter, vakte guttekorpset stor oppsikt da de marsjerte først i toget på 17. mai 1915. Korpsets første musikkstykke var ”Gammel Norsk Jegermarsj”, som allerede da hadde rukket å bli over 100 år gammel.

Etter noen år med sorte bukser, hvit skjorte og sort båtlue, fikk Guttemusikken i 1921 sine helhvite uniformer akkurat i tide til 17. mai.

 

Guttekorpsets dirigenter:

Fritz Wilhelm Pedersen gav seg som dirigent for korpset i juni 1919. Kjøpmann Ernst Jacobsen dirigerte korpset noen måneder videre frem til 1920, da kjøpmann Ole Hox overtok korpset. Dette var starten på korpsets første storhetsperiode, og Hox dirigerte korpset i 31 år - frem til sin død i 1951.

Haakon Viller fungerte som dirigent i korpset i et halvt år, inntil Asbjørn Thorsby ble ansatt som dirigent. Thorsby tok korpset til nye høyder og dirigerte korpset i 12 år, frem til 1963.

John Dalene, som selv var gammel guttemusikant, tok over dirigentpinnen og økte besetningen til 40-50 medlemmer. John Dalene var korpsets dirigent i 3 år, til Aimar Andreassen overtok som korpsets dirigent.

Da Aimar Andreassen måtte trappe ned i 1968, ble dirigentjobben tilbudt Christer Johannesen - som selv hadde begynt i guttemusikken bare 15 år tidligere. Fra 1969 deltok korpset i en rekke konkurranser - og Christer kunne med stolthet innkassere seier etter seier.

Tore Halvorsen var guttekorpsets siste dirigent fra 1975 og frem til sammenslåingen i 1995. Han rakk allikevel å dirigere korpset i imponerende 20 år.